Ekografia

Ekzaminim jo invaziv dhe pa rrezatim dhe që bën diagnostikimin dhe ndjekjen e patologjive. Ndër to përmendim:

Foto e Ekos Foto e Ekos

Jepni mendimin tuaj

Kam pakënaqësi mbi: