Radiografia

Është përpunimi i imazht nëpërmjet rezatimit X.

Bëhet në situata specifike të nevojshme për të diagnostikuar patologji të ndryshme me minimumin e rezatimit nëpërmjet apraturës specifike që spitali disponon.

Foto e radiologjisë Foto e radiologjisë Foto e radiologjisë

Jepni mendimin tuaj

Kam pakënaqësi mbi: