Ortopedi-Traumatologji

Shërbimet e Ortopedi-Traumatologjisë

 1. Ndërhyrjet artoplastike.
 2. Protezë totale e gjurit.
 3. Protezë totale kokso-femoral
 4. Protezë parciale kokso-femorale për frakturat e qafës së femurit.
 5. Protezë e artikulacionit akromio-humeral.
 6. Dislokacionet të artikulacioneve.
 7. Rupturat dhe dëmtimet e tendinave dhe muskulaturës.

Mjeku i departamentit

Foto e Kenan Bayrakci

Prof. Dr. Kenan Bayrakci

Kirurg Ortoped

Reparti i ortopedisë/traumatologjisë në Spitalin GVM është i specializuar në diagnostikimin dhe trajtimin e problemeve të sistemit muskuloskeletal dhe kryen: vizita ortopedike, infiltrim brenda artikulacioneve të gjurit, shpatulles, artocentesi, etj.

Shërbimi ortopedik përfshin parandalimin dhe trajtimin e deformimeve të lindura dhe të fituara, diagnoza dhe trajtim të sëmundjeve që janë të lokalizuara në organet e mbështetjes dhe lëvizjes (kolona vertebrale, gjymtyrët, artikulacionet), etj.

Shërbime të tjera:

 • Manaxhimi i të gjitha frakturave dhe dislokacioneve në pacientët të politraumës
 • Fraktura të acetabulumit dhe të pelvisit
 • Fraktura të artikulacioneve
 • Fraktura të calcaneus
 • Fraktura të kokve të gjata
 • Frakturat e zhvendosura dhe infeksionet e kockave
 • Graf sintetik
 • Allograft
 • Kirurgjitë arthroskopike (në shpatull, kockën e legenit, gju, kyçin e këmbës dhe të dorës)
 • Debritment i çarjes së meniskut
 • Riparim i meniskut
 • Rupturat e ACL dhe PLC
 • Kirurgjia e riformimit të kartilagos
 • Impigment i kyçit të këmbës
 • Kirurgjitë e kolonës vertebrale
 • Deformime të shpinës (skolioze, kifoze)
 • Spondilolisteza (dislokime të vertebrave)
 • Sëmundje degjenerative të kolonës
 • Trauma Spinale (thorakale, lumbare, sakrale)
 • Infeksione Spinale (turbekulozë spinal, infeksione jo specifike)
 • Tumore spinale (primare ose metastatike)
 • Deformacione Ortopedike
 • Regullimet e deformimeve akute
 • Kirurgjitë e zgjatjes së kockave
 • Sëmundje të ndryshme pediatrike të kockave të legenit (dislokacion kongenital të kockave të legenit, nekroza aseptike)
 • Të gjitha llojet e problemeve kongenitale dhe të zhvillimit, si: dislokacion kongenital i legenit, pes equino vrus, hemimelia)
 • Sëmundje ortopedike të fëmijëve siç janë: probleme të kockave dhe të indeve të buta, infeksion të kockës, çalimi dhe ndryshime të gjatësisë
 • Sëmundjet e këmbës dhe kyçit të këmbës
 • Sëmundje të dorës dhe kirurgjisë
 • Kirurgjitë e ekstremiteteve të sipërme
 • Kirurgjitë e dorës, kyçit dhe krahut
 • Transferimi i indit të lirë
 • Rikonstruktimi i deformimeve kongenitale të dorës
 • Tumoret e sistemit skeletal dhe muskular

Jepni mendimin tuaj

Kam pakënaqësi mbi: