Laborator

Pacientët e jashtëm mund të përfitojnë nga ekzaminimet laboratorike kimike, hematologjike, koaguluese, endokrinologjike, onkologjike.

Për të marrë shërbimet e aktiviteve të tilla mjekesore, vihet në dispozion bashkëpunimi i të gjithë stafit mjeksor.

Për të siguruar besueshmërinë e të dhënave analitike janë kryer kontrollet e brëndshme të cilësisë së përditshme dhe periodike.

Foto nga laboratori Foto nga Laboratori

Jepni mendimin tuaj

Kam pakënaqësi mbi: