Teknologjitë

CT Skaner

Skaneri në Spitalin GVM përdor një rezatim shumë të ulët në sajë të teknologjisë së avancuar Siemens

Lexo më shumë

Radiografia

Është përpunimi i imazht nëpërmjet rezatimit X.

Lexo më shumë

Rezonanca mangnetike

Rezonanca magnetike (MRI) është një ekzaminim imazherik joinvaziv, që përdor valët elektromagnetike për diagnostikimin e sëmundjeve.

Lexo më shumë

Mamografia

Mamografia përdor një radiografi të posaçme për të ekzaminuar indet e gjirit.

Lexo më shumë

Ekografia

Ekzaminim jo invaziv dhe pa rrezatim dhe që bën diagnostikimin dhe ndjekjen e patologjive.

Lexo më shumë

EEG

EEG ndihmon në vlerësimin e shumë sëmundjeve neurologjike vecanërisht epilepsisë.

Lexo më shumë

EMG

Teston funksionin e muskujve dhe sistemit nervor periferik.

Lexo më shumë

Jepni mendimin tuaj

Kam pakënaqësi mbi: